CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG GIA QUY, A3/21 Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh, Tp.HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0987829199
Liên hệ

CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG GIA QUY

 

Địa chỉ: A3/21 Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh, Tp.HCM

Mst : 0314403987

Điện thoại: 0987.829.199

Email: giaquy.safety@gmail.com

Website: safetypro.com.vn

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Phone
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/baohogiaquy/?__tn__=kC-R&eid=ARDyZpko8ropRZStfXmPzemVgBxeLmG1pxJal4ZMfbEBWV65MSBxXewZWOlVqL_jW2F_eKjF7AKc2qvR&hc_ref=ARSOfsorD_EQM30mHl4yp6wvfRVrofqalyBEvULhZVJGetkiEO3Qx4Zn0DR64De0nKE&fref=nf